Contro Corrente
is gespecialiseerd in
fondsenwerving,
projectleiding en
redactie.